การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 


ในรอบปีที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งในส่วนที่เป็นกิจกรรมนักศึกษา และในส่วนที่เป็นกิจกรรมที่บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการและมีส่วนร่วม ระหว่างเดือนตุลาคม 2544 - กันยายน 2545 ดังนี้

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

ผู้ร่วมงาน/ผู้รับผิดชอบ

21 ก.ค. 44

งานพิธีแสดงมุทิตาจิตและเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2544ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์100 คน

3 ต.ค. 44

งานทำบุญตักบาตรเทโว

กรรมการ 5 คน

18 ต.ค. 44

งานกฐินมหาวิทยาลัย

20 คน

1 พ.ย. 44

งานประเพณียี่เป็ง

กรรมการ 10 คน

28 พ.ย. 44

เสวนา เรื่อง "สมดุลธรรม"

25 คน

28 ธ.ค. 44

ประชุมประจำปีบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ และทำบุญคณะวิทยาศาสตร์

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

9-10 เม.ย.45

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เรื่อง "การตัดตุง ช่อ กระดาษสี แบบล้านนา"

บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 50 คน

13 เม.ย.45

ร่วมขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

15 คน

18 เม.ย.45

พิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสคณะวิทยาศาสตร์

150 คน

19 เม.ย.45

ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

50 คน

31 พ.ค.45

ร่วมงานทำบุญเมือง จังหวัดเชียงใหม่

10 คน

13 มิ.ย.45

พิธีไหว้ครู

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

21 มิ.ย.45

พิธีบายศรีสู่ขวัญและงานขันโตก (กิจการนักศึกษา)

บุคลากรและนักศึกษา100 คน

11 ก.ค.45

พิธีหล่อเทียนพรรษา

บุคลากรและนักศึกษา 100 คน

19 ก.ค.45

พิธีถวายเทียนพรรษา

บุคลากรและนักศึกษา 100 คน

18 ส.ค.45

ร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2545

5 คน

21 ก.ย.45

พิธีแสดงมุทิตาจิตและเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2545ของบุคลากร

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์150 คน

24 ส.ค.45

ร่วมพิธีถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ เนื่องในวันมหิดล

5 คน