การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

   


คณะวิทยาศาสตร์มีความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรจากต่างประเทศในหลายด้าน ทั้งด้านการศึกษาและการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การทำวิจัยร่วมกัน การจัดการศึกษาร่วมกัน การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ และการฝึกอบรมคณาจารย์นักวิจัยและนักศึกษาระหว่างสถาบันที่มีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งมีรายนามสถาบันจากประเทศต่างๆ ดังต่อไปนี้

   ประเทศสหราชอาณาจักร
1. Birkbeck College , London University
ระยะเวลา 1 April 2000 - 31 March 2003
ประสานงาน ผู้โครงการศูนย์วิจัยน้ำ
website www.bbk.ac.uk
2. University of Reading
ระยะเวลา 26 September 2000 - without time limitations
ประสานงาน ภาควิชาเคมี
website www.rdg.ac.uk
3. University of Edinburgh
ระยะเวลา 16 December 1997 - 16 December 2003
ประสานงาน ภาควิชาเคมี
website www.ed.ac.uk
4. Essex University
ระยะเวลา 25 October 2000 - without time limitations
ประสานงาน ภาควิชาชีววิทยา
website www.essex.ac.uk
5. University of Hull
ระยะเวลา 26 September 2000 - 26 September 2005
ประสานงาน ภาควิชาเคมี
website www.hull.ac.uk
6. Aston University
ระยะเวลา 21 October 1998 - with out time limitation
ประสานงาน มหาวิทยาลัย
website www.aston.ac.uk
7. University of Reading
ระยะเวลา 25 March 1999 - 25 March 2004
ประสานงาน มหาวิทยาลัย
website www.rdg.ac.uk
8. School of Health & Life Sciences, King's College London, University of London
ระยะเวลา 30 March 2001 - 30 March 2003
ประสานงาน ภาควิชาชีววิทยา
website www.kcl.ac.uk
9. The School of Earth Sciences และ The School of Chemistry, University of Birmingham
ระยะเวลา 9 March 2001 - 9 March 2006
ประสานงาน ภาควิชาเคมี
website www.bham.ac.uk
10. University of Dundee
ระยะเวลา 18 May 2001 - 18 May 2004
ประสานงาน ภาควิชาชีววิทยา
website www.dundee.ac.uk
11. The School of Chemistry, Cardiff University
ระยะเวลา 13 December 2001 - without time limitations
ประสานงาน ภาควิชาเคมี
website www.cf.ac.uk
12. School of Engineering & Applied Science, Aston University
ระยะเวลา 11 October 2001- without time limitations
ประสานงาน ภาควิชาเคมี
website www.aston.ac.uk
13. University of Hertfordshire
ระยะเวลา 23 June 2002 - 23 June 2005
ประสานงาน ภาควิชาเคมี
website www.herts.ac.uk
   ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
14. University of Wuppertal
ระยะเวลา 21 December 1998 - 21 December 2003
ประสานงาน คณะวิทยาศาสตร์
website www.uni-wuppertal.de
15. Freiberg University of Mining and Technology
ระยะเวลา 18 May 1998 - 18 May 2003
ประสานงาน คณะวิทยาศาสตร
website www.tu-freiberg.de
16. Fakultat fur Maschinenbau, Verfahrens und Energietechnik Technishe Universitat Bergakademie Freiberg (TU-BAF)
ระยะเวลา 24 April 2001 - 24 April 2004
ประสานงาน คณะวิทยาศาสตร์
website www.tu-freiberg.de
17. Science Rheinish-Westfalishche Technische Hoschule Aachen (RWTH), Aachen University of Technology
ระยะเวลา 8 May 2001 - 8 May 2004
ประสานงาน คณะวิทยาศาสตร์
website www.rwth.aachen.de
   ประเทศฝรั่งเศส
18. University of Science and Technologies of Lille
ระยะเวลา 9 March 1999 - 9 March 2002
ประสานงาน คณะวิทยาศาสตร์
website www.univ-lille.fr
19. University of Science and Technologies of Lille, Materials Science
ระยะเวลา 8 June 2000 - June 2003
ประสานงาน คณะวิทยาศาสตร์
website

www.univ-lille.fr

   ประเทศฟินแลนด์
20. Turku Centre Biotechnology , Abo Akademiy University and University of Turku
ระยะเวลา 16 February 1999 - 16 February 2004
ประสานงาน ภาควิชาเคมี
website

www.utu.fi

   ประเทศแคนาดา
21. University of Western Ontario
ระยะเวลา อยู่ในระหว่างการดำเนินการให้ทาง University of Western Ontario ลงนาม
   ประเทศสวีเดน
22. Uppsala University
ระยะเวลา 27 May 1999 - 27 May 2004
ประสานงาน ภาควิชาฟิสิกส์
website

www.ub.uu.se

   ประเทศสหรัฐอเมริกา
23. California State University, Fullerton
ระยะเวลา 31 August 1999 - 31 August 2004
ประสานงาน มหาวิทยาลัย
website www.calstate.edu/search_find/campus_search.shtml
24. University of Washington
ระยะเวลา 16 June 1998 - 16 June 2003
ประสานงาน มหาวิทยาลัย
website www.wahsington.edu
25. University of Illinois
ระยะเวลา อยู่ระหว่างดำเนินการให้ทาง University of Illinois ลงนาม
ประสานงาน  
website www.uillinois.edu
26. Pennsylvania State University
ระยะเวลา อยู่ระหว่างดำเนินการ
ประสานงาน ภาควิชาฟิสิกส์
website www.upenn.edu
   ประเทศออสเตรเลีย
27. Monash University
ระยะเวลา 24 March 2000 - 24 March 2005*
ประสานงาน ภาควิชาเคมี
website www.monash.edu.au
28. University of Wollongong
ระยะเวลา 25 January 2001 - ไม่มีกำหนด *
ประสานงาน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
website www.uow.ed.au
   ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
29. Yunnan Observatory , Chinese Academy of Science
ระยะเวลา 28 May 2001 - 28 May 2006
ประสานงาน ภาควิชาฟิสิกส์
website  
30. College of Technology, Jinan University
ระยะเวลา 26 November 2001 - 26 November 2006
ประสานงาน ภาควิชาฟิสิกส์
website  
   ประเทศญี่ปุ่น
31. Kanazawa University
ระยะเวลา 31 March 1998 - 3 March 2003
ประสานงาน ภาควิชาชีววิทยา
website www.kanazawa-u.ac.jp
32. Akita University
ระยะเวลา 14 July 1999 - 14 July 2004
ประสานงาน ภาควิชาธรณีวิทยา
website www.akita-u.ac.jp
33. Hokkaido University
ระยะเวลา 7 January 2000 - 7 January 2005
ประสานงาน ภาควิชาชีววิทยา
website www.hokkaido-u.ac.jp
34. Kagawa University
ระยะเวลา 22 December 1999 - 22 December 2004
ประสานงาน ภาควิชาชีววิทยา
website www.kagawa-u.ac.jp
35. Hirosaki University
ระยะเวลา 2 November 2000 - 2 November 2005
ประสานงาน ภาควิชาชีววิทยา
website www.hirosaki-u.ac.jp
36. Ritsumeikan University
ระยะเวลา 23 January 2002 - 23 January 2007
ประสานงาน ภาควิชาชีววิทยา
website www.ritsumeikan-u.ac.jp
37. Okayama University
ระยะเวลา 21 November 2002 - 21 November 2007
ประสานงาน ภาควิชาเคมี
website www.okayama-u.ac.jp

   ประเทศเกาหลี

38. Sung Kyun Kwan University
ระยะเวลา 11 January 1999 - 11 January 2004
ประสานงาน ภาควิชาเคมี
website www.skku.ac.kr