ภาคผนวกที่ 4

กิจกรรมนักศึกษาในปีการศึกษา 2544


กิจกรรมนักศึกษาในปีการศึกษา2544 เดือน เม.ษ.44-พ.ย. 45

ที่

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

ผู้ดำเนินงาน

สถานที่

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

1

ตลอดปีการศึกษา2544

โครงงานวารสารจากชมรมวิชาการ

ชมรมวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์ มช.

2

20-30 พ.ค. 44

โครงงานจัดทำสมุดเชียร์

ชมรมเชียร์

ที่ทำการ สนว.

3

25-26 พ.ค. 44

รับน้องรถไฟ

สนว.

สถานีรถไฟหัวลำโพง กทม.

4

26 พ.ค. 44

วันแรกพบ

กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 2

คณะวิทยาศาสตร์ มช.

5

28 พ.ค. 44

วันสอน Boom Science

กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 2

ลานสังคีต มช.

6

30 พ.ค.-4มิ.ย. 44

โครงงานจัดทำหนังสือรับน้อง

สนว.

คณะวิทยาศาสตร์ มช.

7

1-2 มิ.ย. 44

โครงงานคุณธรรมจริยธรรมและสัมพันธ์น้องใหม่

กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 2

ค่ายลูกเสือช่างเคี่ยน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8

4 มิ.ย. 44

โครงงานผูกไทด์-ใส่เข็มและเปิดสายรหัส

กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 2

ห้องบรรยาย ScB 1100 และศาลาอ่างแก้ว มช.

9

6-8 มิ.ย. 44

อบรมพื้นฐานวิชาชีพนักอัญมณี-วิทยา

ชมรมอัญมณีวิทยา

ภาควิชาธรณีวิทยา

10

7-8 มิ.ย. 44

แนะแนวการเรียนและสอนการใช้เครื่องคิดเลข

ชมรมวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์ มช.

11

18 มิ.ย.44

เลือกสรรผู้แทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1

กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 2

คณะวิทยาศาสตร์ มช.

12

19-21 มิ.ย. 44

เปิดโลกกิจกรรม

สนว.

ห้องบรรยาย ScB 1100 และลานเพลินเคมี

13

7 ก.ค. 44

รับน้องขี้นดอย

สนว.

พระธาตุดอยสุเทพ

14

9-20 ก.ค.44

โครงงานติวเข้มก่อนสอบกลางภาค

ชมรมวิชาการ

ห้องบรรยาย ScB 1100

15

14 ก.ค. 44

โครงงานแนะนำภาควิชา

สนว.

คณะวิทยาศาสตร์ มช.

16

16-18 ส.ค. 44

โครงงานซุ้มชมรมวิชาการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ชมรมวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์ มช.

17

31 ส.ค.44,1-2ก.ย.44

สัมมนากลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4

กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 2

คณะวิทยาศาสตร์ มช.

18

24 ต.ค.44 - 28 พ.ย.44

โครงงานซ้อมเพลงเชียร์

ชมรมเชียร์

คณะวิทยาศาสตร์ มช.

19

8 - 10 ธ.ค. 44

วิทยาศาสตร์สัมพันธ์ลูกช้างกาล -พฤกษ์ ครั้งที่ 11

กลุ่มน.ศ. ชั้นปีที่ 2

คณะวิทยาศาสตร์ มช.

20

5 ม.ค. 45

Good Bye Science Senior

กลุ่มน.ศ. ชั้นปีที่ 3

รร. เชียงใหม่ภูคำ ชม.

21

21 ม.ค. 45

Home Coming Day

กลุ่ม นศ. ภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์

22

31 ม.ค. 45

ถอนไทด์ - ใส่อะตอม

กลุ่มน.ศ. ชั้นปีที่ 2

คณะวิทยาศาสตร์ มช.

23

9 ก.พ. 45

Good Bye Math Senior'44

กลุ่ม นศ. ภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์

กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

1

15-30 มิ.ย. 44

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลน้องใหม่

ชมรมบาสเกตบอล

มช.

2

15 มิ.ย.44-3 กค.44

การแข่งขันกีฬาฟุตบอลน้องใหม่ระหว่างคณะ

ชมรมฟุตบอล

มช.

3

16-17 มิ.ย. 44

การแข่งขันรักบี้ มช-โอเพ่น

ชมรมรักบี้ฟุตบอล

สนามรักบี้หน้า มช.

4

16-30 มิ.ย. 44

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลน้องใหม่

ชมรมบาสเกตบอล

สนามบาสเกตบอล มช.

5

18-22 มิ.ย. 44

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลน้องใหม่

ชมรมวอลเลย์บอล

สนามวอลเลย์บอล มช.

6

20-27 มิ.ย. 44

การแข่งขันแบดมินตันน้องใหม่ระหว่างคณะ

ชมรมแบดมินตัน

อาคารพลศึกษา มช.

7

25-30 มิ.ย. 44

โครงการแข่งขันกีฬารักบี้น้องใหม่

ชมรมรักบี้ฟุตบอล

สนามรักบี้หน้า มช.

8

27-29 มิ.ย. 44

การแข่งขันแบดมินตันระหว่างคณะ

ชมรมแบดมินตัน

อาคารพลศึกษา มช.

9

ก.ค. 44

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลระหว่างคณะ

ชมรมบาสเกตบอล

มช.

10

16-18 ก.ค.44

การแข่งขันเทเบิลเทนนิสระหว่างคณะ

ชมรมเทเบิลทนนิส

มช.

11

13 - 20 ส.ค. 44

รักบี้ระหว่างคณะ

ชมรมรักบี้ฟุตบอล

สนามกีฬาหน้า มช.

12

14 - 18 ม.ค. 45

Match of the year

ชมรมรักบี้ฟุตบอล

สนามกีฬาหน้า มช.

13

19 ม.ค. 45

กีฬาสัมพันธ์ Math-Stat-Comp

กลุ่มนศ.ภาควิชา คณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์

14

24 พ.ค. 45

Sport Night

กรรมการบริหาร สนว.

ลานเพลิน เคมี

15

24 พ.ค. 45

Sport Day

กรรมการบริหาร สนว.

สนามกีฬากลาง มช.

16

7 - 10 ธ.ค. 45

กิจกรรมกีฬา 4 กะรัต

ชมรมอัญมณี

ม.บูรพา

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

1

17-19 ส.ค. 44

สำรวจพื้นที่ออกค่าย ครั้งที่ 1

ชมรมอาสาพัฒนาฯ

บ้านหนองวัวแดง ม.3 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

2

25-26 ส.ค. 44

สำรวจพื้นที่ออกค่าย ครั้งที่ 2

ชมรมอาสาพัฒนาฯ

บ้านหนองวัวแดง ม.3 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

3

16 - 18 พ.ย. 44

ค่ายวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา

ชมรมวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์

4

9 ก.พ. 45

ทำบุญและพัฒนาภาควิชาคณิตศาสตร์

กลุ่มนศ.ภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์

5

9 - 19 มี.ค. 45

ค่ายนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 21

ชมรมวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์

กิจกรรมบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

1

14 มิ.ย. 44

งานวันไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์

สนว.

ศาลาอ่างแก้ว มช.

2

30 มิ.ย.-1 ก.ค. 44

โครงการปลูกป่า

ชมรมอาสาพัฒนาฯ

พระธาตุดอยสุเทพ

3

5 ก.ค. 44

โครงงานถวายเทียนพรรษาและบรรยายธรรม

ชมรมพุทธศิลป์

วัดฝายหิน

4

13 ก.ค. 44

โครงงานบายศรีสู่ขวัญและขันโตก

สนว.

ศาลาอ่างแก้ว มช.

5

25 พ.ย. 44

ผ้าป่าธรณี

กลุ่มนศ.ภาควิชาธรณี

วัดห้วยแทน อ.จอมทอง ชม.