ความร่วมมือกับนานาชาติ

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์มีความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรและสถาบันต่าง ๆ จากต่างประเทศในหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านการศึกษาและวิจัย รูปแบบความร่วมมือดังกล่าวมีทั้งประเภทที่มีการลงนามในสัญญาความร่วมมือ และประเภทที่ไม่มีการลงนาม ความร่วมมือเหล่านี้มีวัตถุประสงค์หลักคือ การทำวิจัยร่วมกัน การจัดการศึกษาร่วมกัน การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และการฝึกอบรมคณาจารย์และนักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันและองค์กรต่างประเทศที่คณะวิทยาศาสตร์ได้ร่วมลงนามในสัญญาความร่วมมือ และยังมีผลบังคับใช้ในปี 2541 ดังนี้

1. สหราชอาณาจักร (United Kingdom)

2. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน (The People Republic of China)

3. ประเทศญี่ปุ่น (Japan)

    • มหาวิทยาลัยโอซากา (Osaka University (ISIR))
    • มหาวิทยาลัยคานาซาวา (Kanazawa University)

4. ประเทศสหรัฐอเมริกา (USA)

    • มหาวิทยาลัยฮูสตัน (University of Houston)
    • มหาวิทยาลัยวอชิงตัน (University of Washington)

5. ประเทศฝรั่งเศส (France)

    • มหาวิทยาลัยมาร์เซย์ (Universite de Provence Marscille)