ภาคผนวกที่ 5


กิจกรรมนักศึกษาในปีการศึกษา 2540-2541

ที่

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

ผู้ดำเนินงาน

สถานที่

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

1

15-16 พ.ย.40

โครงงานเรียนรักษ์ เรียนรู้ ดูแลธรรมชาติ

ชมรมอนุรักษ์ฯ

ดอยอินทนนท์

2

4-7 ธ.ค.40

โครงงานวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ลูกช้างกาลพฤกษ์ ครั้งที่ 7

สนว.

มหาวิทยาลัย ขอนแก่น

3

ตลอดปีการศึกษา 41

โครงงานถ่ายภาพกิจกรรมของ คณะวิทยาศาสตร์

ชมรมถ่ายภาพ

คณะวิทยาศาสตร์

4

ตลอดปีการศึกษา 41

โครงงานเอกสารธรรมะโฆษณา

ชมรมพุทธศิลป์

มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

5

8 ม.ค.41

โครงงานถอดไทด์-ใส่อะตอม

กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 2

ตึกฟิสิกส์ 2-100

6

8-9 ม.ค.41

โครงงานอบรมการใช้โปรแกรม สำเร็จรูปด้าน SPEEAD SHEET

ชมรมคอมพิวเตอร์

ภาควิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์

7

14 มี.ค.41

โครงงานรับน้องโควต้า

สนว.

คณะวิทยาศาสตร์

8

พ.ค.41

โครงงานจัดทำหนังสือรับน้อง

สนว.

คณะวิทยาศาสตร์

9

24 พ.ค.41

โครงงานสัมพันธ์

กลุ่มนักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

10

24 พ.ค.41

โครงงานรับน้องรถไฟ

สนว.

สถานีรถไฟหัวลำโพง

11

26 พ.ค.41

โครงงานวันแรกพบ

กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 2

คณะวิทยาศาสตร์

12

30 พ.ค. 41

สายสัมพันธ์ธรณีวิทยา

กลุ่มนักศึกษาภาควิชาธรณีวิทยา

โรงเรียนศรีเนรูห์ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

13

30-31 พ.ค.41

โครงงานส่งเสริมการศึกษาเพื่อเด็กชนบทที่ขาดแคลน

กลุ่มนักศึกษาชั้นปี 2-4

โรงเรียนศรีเนรูห์ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

14

มิ.ย.-พ.ย.41

โครงงานซ้อมเพลงเชียร์ตลอดปีสำหรับงาน Sportday

ชมรมเชียร์

ตึกเคมี 1-220

15

8 มิ.ย.41

โครงงานผูกไทด์-ใส่เข็ม

กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 2

ตึกฟิสิกส์ 2-100

16

9 มิ.ย.41

โครงงานเปิดห้องเชียร์

ชมรมเชียร์

ตึกฟิสิกส์ 2-100

17

22-24 มิ.ย.41

โครงงานเปิดโลกกิจกรรม

สนว.

คณะวิทยาศาสตร์

18

27 มิ.ย.41

โครงงานรับน้องขึ้นดอย

สนว.

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

19

13-17 ก.ค.41

โครงงานจุลสาร Science Club

ชมรมวิชาการ

มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

20

13-22 ก.ค.41

โครงงานติวเข้มก่อนสอบกลางภาคแด่น้องปี 1

ชมรมวิชาการ

ตึกเคมี 1 คณะวิทยาศาสตร์

21

7-9 ส.ค.41

โครงงานสัมมนากลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4

กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 2

อุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพปุย

22

6 ก.ย.41

โครงงานฝึกอบรมถ่ายภาพ

ชมรมถ่ายภาพ

สวนสัตว์เชียงใหม่

กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

1

29 พ.ย.40

โครงงานวัน Sportday

ชมรมเชียร์

สนามกีฬากลาง มช.

2

ภาคเรียนที่ 1/2541

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่าง ชั้นปีที่ 1 และ กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่าง คณะ

ชมรมวอลเลย์บอล

สนามวอลเล่ย์บอล มช.

3

10-11 พ.ค.41

การแข่งขันฟุตบอลภายในคณะ

ชมรมฟุตบอล

มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

4

มิ.ย.-ก.ค.41

การแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น ระหว่าง คณะ

ชมรมมวยสากลสมัครเล่น

อาคารพลศึกษา มช.

5

12 มิ.ย.41

การแข่งขันบาสเกตบอลน้องใหม่ ระหว่าง คณะ

ชมรมบาสเกตบอล

มหาวิทยาลัย พายัพ เชียงใหม่

6

17-19 มิ.ย.41

การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสน้องใหม่

ชมรมเทเบิลเทนนิส

มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

7

18มิ.ย.-8ก.ค.41

การแข่งขันฟุตบอลน้องใหม่

ชมรมฟุตบอล

สนามกีฬากลาง มช.

8

20-21 มิ.ย.41

การแข่งขันรักบี้ มช.-โอเพ่น

ชมรมรักบี้ฟุตบอล

สนามรักบี้ฟุตบอล หน้า มช.

9

22-25 มิ.ย.41

การแข่งขันตะกร้อน้องใหม่

ชมรมตะกร้อ

สนามกีฬาตะกร้อ มช.

10

30มิ.ย.-6ก.ค.41

การแข่งขันตะกร้อระหว่างคณะ

ชมรมตะกร้อ

สนามกีฬาตะกร้อ มช.

11

7-10 ก.ค.41

การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ระหว่าง คณะ

ชมรมเทเบิลเทนนิส

มหาวิทยาลัย เขียงใหม่

12

8-9 ก.ค.41

การแข่งขันรักบี้ฟุตบอลน้องใหม่

ชมรมรักบี้ฟุตบอล

สนามรักบี้ฟุตบอล หน้า มช.

13

12 ก.ค.41

การแข่งขันว่ายน้ำน้องใหม่ ระหว่าง คณะ

ชมรมกีฬาทางน้ำ

สระรุจิรวงศ์

14

18 ก.ค.41

การแข่งขันว่ายน้ำ ระหว่าง คณะ

ชมรมกีฬาทางน้ำ

สระรุจิรวงศ์

15

19 ก.ค.41

การแข่งขันโปโลน้ำ ระหว่าง คณะ

ชมรมกีฬาทางน้ำ

สระรุจิรวงศ์

กิจกรรมทำนุศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

1

ตลอดปีการศึกษา 41

โครงงานใส่บาตร

ชมรมพุทธศิลป์

ตึก RB 5 มช.

2

27 พ.ค.41

โครงงานนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บริเวณ ศาลาธรรม

กลุ่มนักศึกษา ชั้นปีที่ 2

ศาลาธรรม

3

11 มิ.ย.41

โครงงานวันไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์

สนว.

ศาลาอ่างแก้ว มช

4

14 ก.ค.41

โครงงานทนุบำรุงศาสนา

ภาควิชาสถิติ

วัดสันติธรรม อ.เมือง จ. เชียงใหม่

5

15 ส.ค.41

โครงงานบายศรีสู่ขวัญ และ ขันโตก

สนว.

อาคารกิจกรรม อ.มช.

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

1

ตลอดปีการศึกษา 41

โครงงานปล่อยปลา

ชมรมพุทธศิลป์

อ่างเกษตร

2

ตลอดปีการศึกษา 41

โครงงานสำรวจพื้นที่ออกค่าย

ชมรม อาสาพัฒนาฯ

พื้นที่ชนบท ในเขตเชียงใหม่

3

18 ม.ค.41

โครงงานเก็บขยะบนดอยสุเทพ

ชมรมอนุรักษ์ฯ

ทางเดินไปบน ดอยสุเทพ

4

7-17 มี.ค.41

โครงงานค่ายฝึกวิจัย ทางวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 17

ชมรมวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์

5

19-25 มี.ค.41

โครงงานค่ายยุวชนอนุรักษ์ ครั้งที่ 3

ชมรมอนุรักษ์ฯ

ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

6

12 ส.ค.41

โครงงานเก็บขยะ

ชมรม อาสาพัฒนาฯ

เทศบาลเมือง เชียงใหม่

7

22-23 ส.ค.41

โครงงานปลูกป่า

ชมรมอาสาพัฒนาฯ

อุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย