คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศราคากลาง


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาเชียงใหม่ ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างเรือนชำกล้าไม้ท้องถิ่น จำนวน 1 รายการวันที่ประกาศ :20 ส.ค. 2562


 เอกสาร Download

เอกสาร (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาเชียงใหม่ ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างเรือนชำกล้าไม้ท้องถิ่น จำนวน 1 รายการ)