คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวผู้ชนะการประกวดราคา


ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมลิฟต์โคเน่ ตัวที่ 1 อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจงวันที่: 3 ก.ค. 2563 - 10 ก.ค. 2563
วันที่ประกาศ :3 ก.ค. 2563


 เอกสาร Download

เอกสาร (ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมลิฟต์โคเน่ ตัวที่ 1 อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)