คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวผู้ชนะการประกวดราคา


ประกาศคณะวิทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตู้กำจัดไอสารเคมี ชนิดไร้ท่อ พร้อมตู้กำจัดกลิ่นไอสารเคมี จำนวน 2 ชุดวันที่: 27 พ.ค. 2563 - 1 มิ.ย. 2563
วันที่ประกาศ :27 พ.ค. 2563


 เอกสาร Download

เอกสาร (ประกาศคณะวิทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตู้กำจัดไอสารเคมี ชนิดไร้ท่อ พร้อมตู้กำจัดกลิ่นไอสารเคมี จำนวน 2 ชุด)