คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวผู้ชนะการประกวดราคา


ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องจุลทรรศน์ 3 กระบอกตาแบบสเตอริโอพร้อมสวิงอาร์ม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงวันที่: 24 มี.ค. 2563 - 27 มี.ค. 2563
วันที่ประกาศ :24 มี.ค. 2563


 เอกสาร Download

เอกสาร ( ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องจุลทรรศน์ 3 กระบอกตาแบบสเตอริโอพร้อมสวิงอาร์ม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)