คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวผู้ชนะการประกวดราคา


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับให้บริการห้องเรียนออนไลน์ จำนวน 1 เครื่องวันที่: 16 ม.ค. 2563 - 21 ม.ค. 2563
วันที่ประกาศ :16 ม.ค. 2563


 เอกสาร Download

เอกสาร (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับให้บริการห้องเรียนออนไลน์ จำนวน 1 เครื่อง)