คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวผู้ชนะการประกวดราคา


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศมหาวิทยาเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวมจำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงวันที่: 23 ส.ค. 2562 - 28 ส.ค. 2562
วันที่ประกาศ :23 ส.ค. 2562


 เอกสาร Download

เอกสาร (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศมหาวิทยาเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวมจำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง )