คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวผู้ชนะการประกวดราคา


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/จ้าง จำนวน 11 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงวันที่: 12 พ.ย. 2561 - 15 พ.ย. 2561
วันที่ประกาศ :12 พ.ย. 2561
วันที่ Update :12 พ.ย. 2561

 เอกสาร Download

เอกสาร (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/จ้าง จำนวน 11 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)