คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวผู้ชนะการประกวดราคา


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 2 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงวันที่: 18 ต.ค. 2561 - 23 ต.ค. 2561
วันที่ประกาศ :18 ต.ค. 2561


 เอกสาร Download

เอกสาร (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 2 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)