คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา


ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องปฏิกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลิตร จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563วันที่: 23 มี.ค. 2563 - 26 มี.ค. 2563
วันที่ประกาศ :23 มี.ค. 2563


 เอกสาร Download

เอกสาร (ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องปฏิกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลิตร จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)