คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา


ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาเชียงใหม่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมแซมและทาสีภายนอก อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563วันที่: 5 ก.พ.2563 - 17 ก.พ.2563
วันที่ประกาศ :5 ก.พ.2563


 เอกสาร Download

เอกสาร (ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาเชียงใหม่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมแซมและทาสีภายนอก อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563)