คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างTOR ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 3 (SCB3) และอาคารธรณีวิทยา จำนวน 1 รายการ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วันที่: 15 พ.ค. 2562 - 21 พ.ค. 2562
วันที่ประกาศ :15 พ.ค. 2562
วันที่ Update :15 พ.ค. 2562

 เอกสาร Download

เอกสาร (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างTOR ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 3 (SCB3) และอาคารธรณีวิทยา จำนวน 1 รายการ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))