คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครงาน


รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทางวิชาการและสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาธรณีวิทยา E180167

 เอกสาร Download

เอกสาร (รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทางวิชาการและสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาธรณีวิทยา E180167)