คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
นักศึกษา
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา


รับสมัครเพื่อรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) รุ่นที่ 11 ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม)

 

-->ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

-->ดาวน์โหลดใบสมัคร

 เอกสาร Download

  เอกสาร (รับสมัครเพื่อรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) รุ่นที่ 11 ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม))