คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
นักศึกษา
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา


การสมัครเพื่อรับทุนการศึกษาโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญา โท-เอก และปริญญาเอกปีการศึกษา 2561

การสมัครเพื่อรับทุนการศึกษาโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญา โท-เอก และปริญญาเอกปีการศึกษา 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังแนบ

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

รายละเอีดยเพิ่มเติม

 เอกสาร Download

  เอกสาร (การสมัครเพื่อรับทุนการศึกษาโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญา โท-เอก และปริญญาเอกปีการศึกษา 2561)