คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
นักศึกษา
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับทุนเรียนดีวิทยาศษสตร์ แห่งประเทศไทย ปริญญาโท-เอก และเอก ประจำปีการศึกษา 2560

 เอกสาร Download

  เอกสาร (ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับทุนเรียนดีวิทยาศษสตร์ แห่งประเทศไทย ปริญญาโท-เอก และเอก ประจำปีการศึกษา 2560)