คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศราคากลาง


ประกาศราคากลาง เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดใหญ่ (Autoclave) จำนวน 1 เครื่องวันที่ประกาศ :8 มิ.ย. 2561


 เอกสาร Download

เอกสาร (ประกาศราคากลาง เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดใหญ่ (Autoclave) จำนวน 1 เครื่อง)