คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศราคากลาง


ประกาศราคากลาง จ้างทำความสะอาด อาคารชีววิทยา (อาคารชีววิทยา 1 อาคารต่อเติมอาคารชีววิทยา 1 อาคารชีววิทยา 2 อาคารศูนย์วิจัยและบริการจีโนมพืชเศรษฐกิจ อาคารสัตว์ทดลองหอพรรณไม้ อาคารตัวอย่างพืชสด) จำนวน 1 รายการวันที่ประกาศ :15 พ.ค. 2561


 เอกสาร Download

เอกสาร (ประกาศราคากลาง จ้างทำความสะอาด อาคารชีววิทยา (อาคารชีววิทยา 1 อาคารต่อเติมอาคารชีววิทยา 1 อาคารชีววิทยา 2 อาคารศูนย์วิจัยและบริการจีโนมพืชเศรษฐกิจ อาคารสัตว์ทดลองหอพรรณไม้ อาคารตัวอย่างพืชสด) จำนวน 1 รายการ )