คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศราคากลาง


ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์เครื่องโพลาริมิเตอร์ (Polarimeter) จำนวน 1 ชุดวันที่ประกาศ :29 ธ.ค. 2560


 เอกสาร Download

เอกสาร (ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์เครื่องโพลาริมิเตอร์ (Polarimeter) จำนวน 1 ชุด)