คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศราคากลาง


กล้องถ่ายภาพความร้อน จำนวน 1 ชุดวันที่ประกาศ :10 ส.ค. 2560


 เอกสาร Download

เอกสาร (กล้องถ่ายภาพความร้อน จำนวน 1 ชุด)