คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศราคากลาง


เครื่องกวนสารชนิดแม่เหล็กพร้อมให้ความร้อน จำนวน 7 เครื่องวันที่ประกาศ :9 ส.ค. 2560


 เอกสาร Download

เอกสาร (เครื่องกวนสารชนิดแม่เหล็กพร้อมให้ความร้อน จำนวน 7 เครื่อง)