คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศราคากลาง


งานจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (JSM5910LV) จำนวน 1 รายการวันที่ประกาศ :19 มิ.ย. 2560


 เอกสาร Download

เอกสาร (งานจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (JSM5910LV) จำนวน 1 รายการ)