คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวผู้ชนะการประกวดราคา


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/จ้างฯ จำนวน 10 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงวันที่: 13 ก.ค. 2561 - 18 ก.ค. 2561
วันที่ประกาศ :13 ก.ค. 2561


 เอกสาร Download

เอกสาร (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/จ้างฯ จำนวน 10 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)