คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวผู้ชนะการประกวดราคา


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อม่านกันแสง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงวันที่: 8 ม.ค. 2561 - 8 ก.พ.2561
วันที่ประกาศ :8 ม.ค. 2561
วันที่ Update :11 ม.ค. 2561

 เอกสาร Download

เอกสาร (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อม่านกันแสง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)