คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวผู้ชนะการประกวดราคา


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือวิเคราะห์โดยการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงวันที่: 4 ม.ค. 2561 - 4 ก.พ.2561
วันที่ประกาศ :4 ม.ค. 2561
วันที่ Update :11 ม.ค. 2561

 เอกสาร Download

เอกสาร (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือวิเคราะห์โดยการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)