คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวผู้ชนะการประกวดราคา


ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงวันที่: 8 พ.ย. 2560 - 10 พ.ย. 2560
วันที่ประกาศ :8 พ.ย. 2560


 เอกสาร Download

เอกสาร (ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)