คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา


คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำนักศึกษา ชั้น 1,2 อาคารฟิสิกส์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วันที่: 5 ก.ค. 2561 - 12 ก.ค. 2561
วันที่ประกาศ :5 ก.ค. 2561


 เอกสาร Download

เอกสาร (คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำนักศึกษา ชั้น 1,2 อาคารฟิสิกส์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) )