คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารโรงงานกล คณะวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 เอกสาร Download

เอกสาร (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารโรงงานกล คณะวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์)