คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารโรงงานกล คณะวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์วันที่: 22 ก.ย. 2560 - 29 ก.ย. 2560
วันที่ประกาศ :22 ก.ย. 2560


 เอกสาร Download

เอกสาร (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารโรงงานกล คณะวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์)