คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องวิจัย ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ

 เอกสาร Download

เอกสาร (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องวิจัย ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ)