คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา


ผลการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพความร้อน จำนวน 1 ชุดวันที่: 23 ส.ค. 2560 - 28 ส.ค. 2560
วันที่ประกาศ :23 ส.ค. 2560


 เอกสาร Download

เอกสาร (ผลการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพความร้อน จำนวน 1 ชุด)