คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา


ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงและต่อเติมอาคารโรงงานกล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์วันที่: 21 ส.ค. 2560 - 28 ส.ค. 2560
วันที่ประกาศ :17 ส.ค. 2560


 เอกสาร Download

เอกสาร (ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงและต่อเติมอาคารโรงงานกล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์)