คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา


ผลการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 7-60วันที่: 11 ส.ค. 2560 - 16 ส.ค. 2560
วันที่ประกาศ :11 ส.ค. 2560


 เอกสาร Download

เอกสาร (ผลการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 7-60)