คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา


กล้องถ่ายภาพความร้อน จำนวน 1 ชุด คัดเลือกซื้อ 13/2560วันที่: 14 ก.ค. 2560 - 7 ส.ค. 2560
วันที่ประกาศ :14 ก.ค. 2560


 เอกสาร Download

เอกสาร (กล้องถ่ายภาพความร้อน จำนวน 1 ชุด คัดเลือกซื้อ 13/2560)