คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา


งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 1. อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมอาคาร 30 ปี (SCB1) 2. อาคารเคมี 1 3. อาคารเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ จ้าง 7/2560วันที่: 12 ก.ค. 2560 - 2 ส.ค. 2560
วันที่ประกาศ :12 ก.ค. 2560


 เอกสาร Download

เอกสาร (งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 1. อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมอาคาร 30 ปี (SCB1) 2. อาคารเคมี 1 3. อาคารเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ จ้าง 7/2560)