คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา


งานจ้างทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 1. อาคารวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2. อาคาร 45 ปี (SCB4) 3. อาคารคณิตศาสตร์ 4. อาคารสถิติ จ้าง 6/2560วันที่: 5 ก.ค. 2560 - 31 ก.ค. 2560
วันที่ประกาศ :5 ก.ค. 2560


 เอกสาร Download

เอกสาร (งานจ้างทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 1. อาคารวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2. อาคาร 45 ปี (SCB4) 3. อาคารคณิตศาสตร์ 4. อาคารสถิติ จ้าง 6/2560)