คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา


1.จ้างรักษาความปลอดภัยบริเวณรอบๆคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 2. จ้างรักษาความปลอดภัย อาคาร 40 ปี (SCB2) คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ พิจารณาราคารวม จ้าง 4/2560

 เอกสาร Download

เอกสาร (1.จ้างรักษาความปลอดภัยบริเวณรอบๆคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 2. จ้างรักษาความปลอดภัย อาคาร 40 ปี (SCB2) คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ พิจารณาราคารวม จ้าง 4/2560)