คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา


ผลการจัดซื้อระบบภาพและเสียงห้องสัมมนา จำนวน 1 ระบบวันที่: 19 พ.ค. 2560 - 24 พ.ค. 2560
วันที่ประกาศ :19 พ.ค. 2560


 เอกสาร Download

เอกสาร (ผลการจัดซื้อระบบภาพและเสียงห้องสัมมนา จำนวน 1 ระบบ)