คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา


ผลการจัดซื้อเก้าอี้นั่งฟังบรรยายพร้อมแผ่นรองเขียน (แบบเธียเตอร์) พร้อมติดตั้ง จำนวน 112 ตัว

 เอกสาร Download

เอกสาร (ผลการจัดซื้อเก้าอี้นั่งฟังบรรยายพร้อมแผ่นรองเขียน (แบบเธียเตอร์) พร้อมติดตั้ง จำนวน 112 ตัว)