คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา


ผลการจัดซื้อเก้าอี้นั่งฟังบรรยายพร้อมแผ่นรองเขียน (แบบเธียเตอร์) พร้อมติดตั้ง จำนวน 112 ตัววันที่: 5 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560
วันที่ประกาศ :5 พ.ค. 2560


 เอกสาร Download

เอกสาร (ผลการจัดซื้อเก้าอี้นั่งฟังบรรยายพร้อมแผ่นรองเขียน (แบบเธียเตอร์) พร้อมติดตั้ง จำนวน 112 ตัว)