คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครงาน


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์"

 คณะวิทยาศาสตร์  มช.  เปิดรับสมัครบุคคคลผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท  และเป็นข้าราชการ  หรือพนักงานมหาวิทยาลัย  เพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์"  ดังรายละเอียดในประกาศรับสมัครดังที่แนบมา  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันที่  31  มกราคม  2561  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณพัฒนพงค์  กันเชียง  โทรศัพท์  053943310  

 เอกสาร Download

เอกสาร (รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์")