คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครงาน


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "หัวหน้างานบริหารทั่วไป" สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์

 รายละเอียดการรับสมัคร  และแบบฟอร์มใบสมัคร  ดังไฟล์แนบ

ทั้งนี้  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณพัฒนพงค์  กันเชียง  เบอร์โทรศัพท์  053943310  ในวันเวลาราชการ

 เอกสาร Download

เอกสาร (รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "หัวหน้างานบริหารทั่วไป" สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์)