คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครงาน


ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานส่วนงานตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานนโยบายและแผนฯ

 รายละเอียดการรับสมัครปรากฏดังไฟล์แนบ  ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ สามารถกรอกใบสมัคร  พร้อมแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณวรรณขิต  เทือกศิริ โทรศัพท์  053943310  ในวันเวลาทำการ

 เอกสาร Download

เอกสาร (ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานส่วนงานตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานนโยบายและแผนฯ)