คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครงาน


ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานช่าง (นายช่างเทคนิค) ตำแหน่งเลขที่ S4180083

  รายละเอียดการรับสมัครปรากฏดังไฟล์แนบ  ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ สามารถกรอกใบสมัคร  พร้อมแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณวรรณขิต  เทือกศิริ โทรศัพท์  053943310  ในวันเวลาทำการ

 
 เอกสาร Download

เอกสาร (ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานช่าง (นายช่างเทคนิค) ตำแหน่งเลขที่ S4180083)