คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครงาน


ประกาศผลการคัดเลือก ต.อาจารย์ ภาควิชาเคมี

 ผู้ได้รับคัดเลือกปรากฏดังไฟล์แนบ  ทั้งนี้  ขอให้ผู้ได้รับคัดเลือกไปรายงานตัวที่หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล  คณะวิทยาศาสตร์ฯ  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันที่  13  กันยายน  2560  

และโปรดเตรียมเอกสารเพิ่มเติม  ได้แก่

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  3  ใบ

2. สำเนาทำเบียนบ้าน  2  ใบ

3. รูปถ่ายติดเอกสาร  2  รูป

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณพัฒนพงค์  กันเชียง  โทรศัพท์  053943310  

 เอกสาร Download

เอกสาร (ประกาศผลการคัดเลือก ต.อาจารย์ ภาควิชาเคมี)