คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครงาน


**ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ (จะสอบวันพุธที่ 16 ส.ค.60)

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกปรากฏดังไฟล์แนบ  ทั้งนี้  ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวไปทำการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน  และสอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ในวันพุธที่  16  สิงหาคม  2560  เวลา  09.00 น. และเวลา 13.30 น. ตามลำดับ  ณ  อาคาร 45 ปี  (SCB4)  (ตั้งอยู่ระหว่างภาควิชาคณิตศาสตร์ กับ ธนาคารกสิกรไทยสาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณพัฒนพงค์  กันเชียง  โทรศัพท์  053943310  ในวันเวลาราชการ

***โปรดวางแผนการเดินทางล่วงหน้า...เนื่องจากในวันดังกล่าวจะมีการจัดงานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์***

 เอกสาร Download

เอกสาร (**ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ (จะสอบวันพุธที่ 16 ส.ค.60))