คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครงาน


ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก เคมี (เคมีอินทรีย์) 1 อัตรา

 รายละเอียดการรับสมัครปรากฏดังไฟล์แนบ

ทั้งนี้  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณพัฒนพงค์  กันเชียง  โทรศัพท์  053943310  ในวันเวลาราชการ

 เอกสาร Download

เอกสาร (ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก เคมี (เคมีอินทรีย์) 1 อัตรา)