คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครงาน


ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก (คณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์) สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา

 รายละเอียดการรับสมัครปรากฏดังไฟล์แนบ 

โทรศัพท์  053943310

 เอกสาร Download

เอกสาร (ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก (คณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์) สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา)